TREBALLAR? Sí, PERÒ NOMÉS PER A ENRIQUIR L'ÀNIMA, NO PAS LA BUTXACA...

dissabte, 15 de novembre de 2008

PENSEM-HI... A TIME TO THINK...

Hom confon fe amb creença.
La fe en un ordre superior no contempla conxorxa religiosa de cap mena, ni tampoc déu ni paradís.

We confuse faith with belief. The faith in a superior order does not accept any religious plot, and either any god and any paradise.


La llibertat és la conseqüència de l’evolució de l'individu només quan s'oposa al caos del món, on manen les idees de submissió.

The freedom is the consequence of the evolution of the individual only when itheshe opposes to the chaos from the world, where they command the ideas about submission.


El món enveja la llibertat, per això no tolera les diferències.

The world envies the freedom, does not tolerate the differences because of that.

(I do not know English. To write an automatic translator, there are probably many mistakes. Excuse me.)