TREBALLAR? Sí, PERÒ NOMÉS PER A ENRIQUIR L'ÀNIMA, NO PAS LA BUTXACA...

dijous, 20 de novembre de 2008

PENSEM-HI... A TIME TO THINK...

L’autoritat no és guanyada per qui la reté sinó que és atorgada pel submís, és a dir, per qui passa por.

The authority is not won by that one who gave it but, is conceded, that is, for the submissive one by that one who passes fear.


(My not knowing english language. This I write with an automatic translator and probably has many mistakes).

Estarem ben sols i ben desarmats a mans dels cranis buits, benestants i consumidors?

We will be alone and disarmed in hands of the empty skulls?, well-to-doand consumers?

Pobres humans!, absorts en la contemplació dels èxits...

Human poor people!, the winners...!!